Archiwa tagu: HTML5

PxLoader – biblioteka do ładowania plików

pxloader

Biblioteka JavaScript która służy do ładowania plików zanim zostaną użyte na stronie. Taki mechanizm możne być wykorzystywany w preloaderach lub grach pisanych w technologii HTML5. Biblioteka potrafi monitorować ściągane pliki informując o postępie. Możliwe jest nawet ściąganie plików w grupach, to znaczy że pewny pliki nie zostaną ściągnięte do póki nie ściągną się inne. Skrypt został użyty do stworzenia gierki. Kto się nudzi może sobie pograć cut the rope 🙂

Demo: http://thinkpixellab.com/pxloader/
Licencja: MIT

HTML5media – prosty odtwarzacz audio/video

HTML5media to prosty  w użyciu skrypt do wyświetlania plików video i audio. Skrypt działa na nowych tagach < audio > i < video> dlatego starsze przeglądarki mogą ich nie obsługiwać , a nawet nowoczesne przeglądarki nie maja spójnego zestawu kodeków wideo i może być z nimi problem. Jednak dla zapewnienia większej kompatybilności skrypt został połączony z innym skryptem FlowPlayer, korzystającym z technologii flash.

 Link: http://html5media.info/
Download: https://github.com/etianen/html5media
Licencja:GPL

Chrome Experiments – Multimedialne serwisy WWW przyszłości

Od pewnego czasu przyglądam się Chrome Experiments. To serwis w którym prezentowane są nowe technologie obsługiwane przez przeglądarkę Chrome. Do tych technologii należą HTML5, Canvas, SVG oraz WebGL. Jestem pod wrażaniem możliwości oraz szybkości działania niektórych eksperymentów. Można się spodziewać że tak będą wyglądać strony internetowe, pełne bogatych efektów 3D. Zapraszam do obejrzenia 3 najciekawszych prezentacji które wybrałem.

Wymagania: Przeglądarka Google Chrome
Link: http://www.chromeexperiments.com/
Demo1: http://www.allisnotlo.st/index_en.html
Demo2: http://www.ro.me/
Demo3: http://www.thewildernessdowntown.com/